Contact | CÔNG TY TNHH NFK VIỆT NAM | Cung cấp Ống nối mềm, Khớp giãn nở với chất lượng cao của sản phẩm, thời gian giao hàng ngắn và giá thành thấp.

0

Liên Hệ

Liên Hệ

  • home
  • Liên Hệ

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi.

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Leave this empty:

Tên công ty*
Tên*
Địa chỉ Email*
Số điện thoại*
Yêu cầu chi tiết*
Tập tin đính kèm
(Lên tới 10MB)

【XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN】

  • • Trang web này sẽ không tiết lộ hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
  • • Chúng tôi có thể yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp nhằm mục đích phục vụ chính bạn.
  • • Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
  • • Quản trị viên chuyên trách sẽ chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn và quản lý một cách thích hợp.