Sản phẩm

Các sản phẩm khác

Sản phẩm của chúng tôi hỗ trợ nhiều định dạng, chiều dài thép với phương pháp tạo ống riêng biệt. (Flare forming)

Sản phẩm

Đầu nối ống chân không

Lap joints