Sản phẩm

Ống nối mềm

Sản phẩm của chúng tôi có tính chịu nhiệt, chịu áp suất, rung chấn hay chuyển động, được sử dụng nhiều trong đường ống dẫn chất khí như không khí thường, hơi nước, khí ga hay chất lỏng như nước, dầu, chất hoá học.

Sản phẩm

Ống nối mềm nối ren

Ống nối mềm dạng bích

Ống nối mềm trong phòng cháy, chữa cháy

Ống nối mềm kết nối nhanh

Ống nối mềm chân không

Ống nối mềm Teflon

Các loại ống nối mềm khác