Sản phẩm

Khớp giãn nở

Khớp giãn nở được sử dụng để hấp thụ giãn nở, sai lệch tâm do chênh lệch nhiệt độ hay biện pháp giảm chấn động, sụt lún đất và động đất.

Sản phẩm

Expansion Joints

Khớp giãn nở đặc thù